Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLANS LOCALS I PROTOCOLS

Pla Local de Joventut (PLJ) de Térmens 2021-2025

Mitjançant decret 954/2022 de data 3 de febrer de 2022, ratificat pel Ple de 25 de març de 2022, ha estat aprovat el Pla local de Joventut de Térmens 2021-2025 (PLJ). Aquest document recull les necessitats, objectius i accions per garantir que el jovent pugui viure plenament la seva vida i la seva etapa juvenil i posa a les persones joves al centre de les polítiques municipals.

Pla de capacitat acústica

La Llei 1612002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les mesures necessáries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemática produida per aquest tipus de contaminació.

Document Actions