Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Térmens

Codi
252206
Comarca
Noguera
Població
1.330
Superfície
27,54
Densitat
48,3
Altitud
208

Superfície (km²)

Municipi
27,54
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
48,3
Comarca
21,9
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
682
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
648
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
166
Comarca
5.619
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
841
Comarca
25.089
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
253
Comarca
6.655
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
70
Comarca
1.806
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
86
Comarca
2.905
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
466
Comarca
13.641
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
106
Comarca
3.170
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
24
Comarca
662
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
682
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
80
Comarca
2.714
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
375
Comarca
11.448
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
147
Comarca
3.485
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
46
Comarca
1.144
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
648
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.045
Comarca
28.507
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
90
Comarca
3.054
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
195
Comarca
7.608
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.156
Comarca
32.040
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
174
Comarca
7.129
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
573
Comarca
16.167
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
109
Comarca
4.211
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
682
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
583
Comarca
15.873
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
65
Comarca
2.918
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
648
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
56
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
185
Comarca
6.045
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,9
Comarca
75,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
131
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
127
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
7
Comarca
258
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
12
Comarca
263
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
11
Comarca
251
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
23
Comarca
514
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
98
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
6
Comarca
200
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
61
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
4
Comarca
261
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
560
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
28
Comarca
448
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
107
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
8
Comarca
453
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
560
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
152
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
10,13
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-3,34
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,48
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.470
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.289
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.319
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
940
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
74
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.544
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
80
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
39
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
325
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
12
Comarca
533
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
20,2
Comarca
21
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,3
Comarca
36,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,9
Comarca
20,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
23,6
Comarca
22,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.123
Comarca
28.024
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
82,8
Comarca
69,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.011
Comarca
27.109
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
85,9
Comarca
81,9
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.015
Comarca
27.241
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,5
Comarca
62,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
43,4
Comarca
48,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.124
Comarca
27.946
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
702
Comarca
15.404
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
165
Comarca
4.986
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
867
Comarca
20.390
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
705
Comarca
19.232
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.379
Comarca
33.523
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
332
Comarca
9.254
Catalunya
1.807.130

Dones

Municipi
231
Comarca
6.842
Catalunya
1.601.203

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
563
Comarca
16.096
Catalunya
3.408.333

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
595
Comarca
17.036
Catalunya
3.586.318

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
47
Comarca
587
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
189
Comarca
2.072
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
109
Comarca
808
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
202
Comarca
5.214
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
547
Comarca
8.681
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
57
Comarca
1.335
Catalunya
21.855

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
7
Comarca
256
Catalunya
37.861

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
483
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
63
Comarca
1.861
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
142
Comarca
3.935
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
391
Comarca
6.513
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
156
Comarca
1.865
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
303
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
547
Comarca
8.681
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
56
Comarca
1.380
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
369
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
809,6
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
159
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
169
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
328
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
10,9
Comarca
288,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,8
Comarca
228,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,9
Comarca
152,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
29,8
Comarca
1.253,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,4
Comarca
171,6
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
46,8
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
24,2
Comarca
938,1
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
22,5
Comarca
1.156,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
46,8
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
573
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
92
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
709
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
398
Comarca
11.305
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
93
Comarca
2.558
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
573
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
191
Comarca
4.590
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
573
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
19.764
Comarca
550.304
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,9
Comarca
14,3
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
81,7
Comarca
78,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
965
Comarca
33.296
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
67.217,6
Comarca
40.444,4
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
463,8
Comarca
317,8
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.544
Comarca
18.380
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.724
Comarca
4.806
Catalunya
7.193

IPPF. Patrimoni total per declarant (euros)

Municipi
279.009
Comarca
356.202
Catalunya
516.035

IPPF. Declaració d'actius reals (%)

Municipi
43,8
Comarca
34,7
Catalunya
37,4

IPPF. Declaració d'actius financers (%)

Municipi
56,2
Comarca
65,3
Catalunya
62,6

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.931
Comarca
66.288
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
263
Comarca
18.768
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.193
Comarca
85.056
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.737
Comarca
58.705
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
173
Comarca
5.424
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
16
Comarca
1.579
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
459
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
4
Comarca
120
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.931
Comarca
66.288
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
5
Comarca
104
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
143
Comarca
2.956
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
148
Comarca
3.060
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
118
Comarca
2.114
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
30
Comarca
946
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
148
Comarca
3.060
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
2.201
Comarca
31.583
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
1.000
Comarca
42.485
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
12
Comarca
2.347
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
35.897
Comarca
919.374
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
113.420
Comarca
3.366.362
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
2
Comarca
21.757
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
4
Comarca
250
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
651
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
58
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
493
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
885
Comarca
22.405
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
107
Comarca
2.973
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
368
Comarca
7.215
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
93
Comarca
2.247
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
1.453
Comarca
34.840
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,07
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
53,8
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
113
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
22,93
Comarca
17.468,07
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions