Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLANS LOCALS I PROTOCOLS

Mitjançant decret 954/2022 de data 3 de febrer de 2022, ratificat pel Ple de 25 de març de 2022, ha estat aprovat el Pla local de Joventut de Térmens 2021-2025 (PLJ). Aquest document recull les necessitats, objectius i accions per garantir que el jovent pugui viure plenament la seva vida i la seva etapa juvenil i posa a les persones joves al centre de les polítiques municipals.

La Llei 1612002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les mesures necessáries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemática produida per aquest tipus de contaminació.