Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de capacitat acústica

La Llei 1612002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les mesures necessáries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemática produida per aquest tipus de contaminació.