Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

OFERTA D'OCUPACIÓ

PROCESSOS SELECTIUS

OFERTA PÚBLICA

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

CORRECCIÓ D'ERRADES

ANUNCI de correcció d'errades a l'Edicte relatiu a l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal, publicat en el DOGC núm. 8679, de 31.5.2022.

CONVOCATÒRIA I BASES 

Anunci aprovació bases i convocatòria procés estabilització ocupació temporal (Llei 20/2021)6-8
Anunci procés per l’estabilització d’ocupació temporal (Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública)

CONVOCATÒRIA OBERTA:

Convocatòria per cobrir dues places amb caràcter laboral, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal vacants a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i incloses a l’oferta d’ocupació pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

MODEL DE SOL·LICITUD

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Data de finalització de presentació de sol·licituds: 16 de març de 2023 Període de presentació de sol·licituds finalitzat

RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ANUNCI RESULTAT VALORACIÓ MÈRITS

ANUNCI CONTRACTACIÓ