El relleu del terme municipal es majoritàriament pla, tot i que hi ha un cert desnivell entre la zona de llevant -més elevada- que la de ponent -més baixa-, on hi limita el Riu Segre.

VISOR CARTOGRÀFIC DE TÉRMENS

El terme de Térmens és creuat per dos rius: el riu Segre -per l'oest-, que fa de límit natural amb els termes de Balaguer i Menàrguens; i el riu Corb, que el creua pel sud.

A part d'aquests dos rius naturals, hi ha nombroses sèquies i pantans de reg. A més, el canal de la companyia elèctrica FECSA també passa pel casc urbà i utilitzant la força de l'aigua per a fer electricitat a la central elèctrica que es troba també dins del terme.

RELLEU CATALUNYA.png