Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Térmens

Codi
252206
Comarca
Noguera
Població
1.330
Superfície
27,54
Densitat
48,3
Altitud
208

Superfície (km²)

Municipi
27,54
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
48,3
Comarca
22,2
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
687
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
643
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
147
Comarca
5.558
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
850
Comarca
25.399
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
257
Comarca
6.847
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
76
Comarca
1.763
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
71
Comarca
2.886
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
476
Comarca
13.792
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
111
Comarca
3.267
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
29
Comarca
645
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
687
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
76
Comarca
2.672
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
374
Comarca
11.607
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
146
Comarca
3.580
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
47
Comarca
1.118
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
643
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.046
Comarca
28.462
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
82
Comarca
2.968
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
202
Comarca
8.137
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.157
Comarca
32.016
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
173
Comarca
7.551
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.330
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
582
Comarca
16.197
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
105
Comarca
4.393
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
687
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
575
Comarca
15.819
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
68
Comarca
3.158
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
643
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
29
Comarca
1.259
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
29
Comarca
1.294
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
58
Comarca
2.553
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
1.363
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
47
Comarca
-1.026
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
1.410
Comarca
38.271
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
103,4
Comarca
97,4
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
160
Comarca
6.120
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
40,6
Comarca
74,8
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
147
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
121
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
7
Comarca
268
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
244
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
8
Comarca
217
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
14
Comarca
461
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
113
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
102
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
123
Comarca
4.008
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
102
Comarca
3.042
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
93
Comarca
2.454
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
51
Comarca
1.404
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
477
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
102
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
24
Comarca
792
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
81
Comarca
2.604
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
174
Comarca
4.827
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
72
Comarca
2.235
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
24
Comarca
450
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
477
Comarca
14.895
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-8
Comarca
14
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
-34
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-10
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
34
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
24
Comarca
542
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
167
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
31
Comarca
988
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
34
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-5,24
Comarca
-4,9
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
0
Comarca
15,06
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-9,73
Comarca
9,63
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.470
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.289
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.319
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
940
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
74
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.544
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
81
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
8
Comarca
329
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
537
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17,1
Comarca
18,1
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
34,9
Comarca
36,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,3
Comarca
20,3
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
25,7
Comarca
24,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.039
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
85,8
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
976
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
65,7
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
991
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
77,5
Comarca
71
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.038
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
84,5
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
594
Comarca
16.470
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
54
Comarca
2.334
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
648
Comarca
18.804
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
504
Comarca
14.304
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.149
Comarca
33.108
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
345
Comarca
9.470
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
235
Comarca
6.975
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
580
Comarca
16.445
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
615
Comarca
17.385
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
620
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
200
Comarca
1.800
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
780
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
175
Comarca
5.085
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
535
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.275
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
235
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
470
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.780
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
125
Comarca
3.760
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
3.100
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
250
Comarca
3.335
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
150
Comarca
1.855
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
535
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
58
Comarca
1.324
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
361
Comarca
9.467
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
979,59
Comarca
983,71
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
160
Comarca
4.280
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
163
Comarca
4.110
Catalunya
795.474

Total

Municipi
323
Comarca
8.390
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
6,2
Comarca
188,8
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,5
Comarca
191,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,1
Comarca
138,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
25,6
Comarca
992,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
165,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
37,3
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
18,6
Comarca
739,8
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
18,8
Comarca
936,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
37,3
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
476
Comarca
14.897
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
226
Comarca
8.241
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
702
Comarca
23.138
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
67,8
Comarca
64,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
348
Comarca
10.215
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
81
Comarca
3.057
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
45
Comarca
1.626
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
474
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
17,1
Comarca
20,5
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
690
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
36
Comarca
1.509
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
72
Comarca
4.302
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
120
Comarca
3.756
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
231
Comarca
4.350
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
6
Comarca
288
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
477
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
91,9
Comarca
87,2
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
20.187
Comarca
562.999
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
15.076
Comarca
14.381
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
82,1
Comarca
78,3
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
963
Comarca
33.333
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
67.223
Comarca
40.500
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
464
Comarca
320
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.013
Comarca
20.011
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.695
Comarca
5.354
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.352
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
48
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.400
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.368
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
763
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
109
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
24
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
80
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
7
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
1
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.352
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
133
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
28
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
5.983
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
47.279
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
88.620
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
9
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
886
Comarca
22.340
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
114
Comarca
3.282
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
354
Comarca
7.212
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
101
Comarca
2.333
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.455
Comarca
35.167
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,96
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
50,5
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
54,44
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74