Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Térmens

Codi
252206
Comarca
Noguera
Població
1.363
Superfície
27,54
Densitat
49,5
Altitud
208

Superfície (km²)

Municipi
27,54
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
49,5
Comarca
22
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
702
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
661
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.363
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
153
Comarca
5.586
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
879
Comarca
25.173
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
255
Comarca
6.711
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
76
Comarca
1.827
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.363
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
80
Comarca
2.906
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
484
Comarca
13.618
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
111
Comarca
3.216
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
27
Comarca
664
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
702
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
73
Comarca
2.680
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
395
Comarca
11.555
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
144
Comarca
3.495
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
49
Comarca
1.163
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
661
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.043
Comarca
28.472
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
93
Comarca
3.025
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
227
Comarca
7.800
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.363
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.162
Comarca
32.066
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
201
Comarca
7.231
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.363
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
580
Comarca
16.185
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
122
Comarca
4.219
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
702
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
582
Comarca
15.881
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
79
Comarca
3.012
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
661
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
26
Comarca
1.243
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
29
Comarca
1.284
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
55
Comarca
2.527
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
165
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,5
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
145
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
121
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
7
Comarca
266
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
9
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
105
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
17
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
16
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
46
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
28
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
43
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
46
Comarca
664
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-245
Comarca
-814
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-18,44
Comarca
-2,25
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,87
Comarca
-3,53
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-12,57
Comarca
1,29
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
1.470
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.289
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.319
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
940
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
74
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.544
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
81
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
38
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
8
Comarca
328
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
536
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
17,1
Comarca
18,1
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
34,9
Comarca
36,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,3
Comarca
20,3
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
25,7
Comarca
24,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.039
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
85,8
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
976
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
65,7
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
991
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
77,5
Comarca
71
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
84,5
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.038
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
594
Comarca
16.470
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
54
Comarca
2.334
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
648
Comarca
18.804
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
504
Comarca
14.304
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.149
Comarca
33.108
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
385
Comarca
9.690
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
305
Comarca
6.955
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
690
Comarca
16.640
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
715
Comarca
17.505
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
620
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
205
Comarca
1.805
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
830
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
310
Comarca
5.555
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
700
Comarca
8.810
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.310
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
240
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
495
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.805
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
130
Comarca
3.850
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
145
Comarca
3.075
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
225
Comarca
3.435
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
335
Comarca
1.910
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
390
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
700
Comarca
8.810
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
59
Comarca
1.347
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
359
Comarca
9.422
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
848,97
Comarca
855,69
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
156
Comarca
4.286
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
163
Comarca
4.057
Catalunya
783.019

Total

Municipi
319
Comarca
8.343
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
9,1
Comarca
234,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,2
Comarca
222,8
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,4
Comarca
146,7
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
25,8
Comarca
1.092,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,3
Comarca
156,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
40,8
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
22,8
Comarca
843,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
18
Comarca
1.009,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
40,8
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
573
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
92
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
709
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
398
Comarca
11.305
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
93
Comarca
2.558
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
1.424
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
573
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
6.441
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
191
Comarca
4.590
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
3.007
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
573
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
91,9
Comarca
87,2
Catalunya
100

RFDB (milers d'euros)

Municipi
19.207
Comarca
534.033
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,5
Comarca
13,8
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
82,5
Comarca
78,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
963
Comarca
33.333
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
67.223
Comarca
40.500
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
464
Comarca
320
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.142
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.918
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.352
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
48
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.400
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.368
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
763
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
109
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
24
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
80
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
7
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
1
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.352
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
133
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
28
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
5.983
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
47.279
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
88.620
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
9
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
890
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
111
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
364
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
99
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.464
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,96
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
50,5
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
54,44
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74