• Ajuntament de Térmens: 973 180010

 • Consultori mèdic: 973 181181

 • CEIP Alfred Potrony: 973 180135

 • Llar de Jubilats: 973 181065

 • Farmàcia: 973 180037

 • Parròquia: 973 674217

 • Vetllatori: 659 312914

 • Mossos d'Esquadra: 088 / 973 457700

 • Bombers: 085 / 973 445080

 • Emergències: 112

 • Transport sanitari (Ambulàncies): 973 450902

 • CAP Balaguer: 973 447714

 • Hospital Arnau de Vilanova: 973 248100

 • Emergències: 061